<< Tillbaka till första sidan
 

Maria Bäckman
Doktorand i etnologi vid Stockholms universitet. Arbetar nu med en avhandling om föreställningar kring sexualitet och kön i samtida samlevnadsundervisning i en gymnasieskola.

En omöjlig möjlighet? Om kvinnors lust

Den samtida sexualupplysningen tillskriver bejakandet av lusten ett positivt värde, men kan unga tjejer verkligen "bejaka sin lust" och vad händer när de ser ut att göra just detta? En diskussion kring frågan om lusten i sig redan är ett bekönat och normerande begrepp.