I olika sammanhang skildras kvinnors kroppar och sexualitet som någonting som ska finnas till för någon annan. Vi tyckte att det var viktigt att visa att kvinnors kroppar och kåthet först och främst finns till för henne själv.
Vi ansåg att det är viktigt att kvinnor får sin sexualitet och sitt kön synliggjora. Det som syns och går att prata om kan man också förhålla sig till.

RFSU Stockholm ville bryta gränser, samtidigt som vi ville ge en annan syn på sexualitet än den som framställs idag. Vi såg därför en utmaning i att skildra kvinnors kåthet där kvinnor är subjekt, där sexualiteten är sprungen ur kvinnan själv och där den finns för hennes egen skull.

Gisela Schink, konstnär och RFSU Stockholm samarbetar i genomförandet av utställningen "Oh, it´s a beaver".

Utställningen har visats på Camera Link, Stockholm januari -98 , Galleri Sub Bau, Göteborg , Galleri Syntes, Gävle, Europride, Stockholm -98, Konstfack, Stockolm-99 och Index projects-00. Bilderna har även visats som diabildsvisning på ABF, Stockholm-98 och Lava, Kulturhuset-98