<< Tillbaka till första sidan
 

Lars-Gösta Dahlöf
Docent i psykologisk sexologi vid Göteborgs universitet, verksam vid psykologiska institutionen.

Sexologers syn på lustiga kvinnor - en historisk tillbakablick
Kvinnans sexuella lust har i västvärlden inte varit sexologiskt forskningsområde före 1900 även om "sanningar" i ämnet funnits långt tidigare. Viljan att veta vederfars vanligen väsentliga vedermödor.

Litteraturtips
Bergenheim och Lennerhed (red.): Seklernas sex- bidrag till sexualitetens historia. Carlssons bokförlag ( 1994)
Bullough, Vern: Science in the beedroom - A history of sex research basic books (1994)
Nye Robert A (ed.): Sexuality Oxford Univ.Press (1999)
Ogden, G: Women who love sex - An inquiry into the expanding spirit of women´s erotic experience.
Sherfey, Mary J: The nature & evolution of female sexuality Vintage books (1973)
Widerberg, K: Kunskap kön- minnen, reflektioner och teori Norstedts (1995)