<< Tillbaka till första sidan
 
Carin Holmberg
Carin Holmberg är fil dr i sociologi och har skrivit avhandlingen Det kallas kärlek och boken Det kallas manshat

Karin Kjellberg
Driver utbildningsföretaget ASTRID-Dialogen med inriktning verbal kommunikation och dialog.

Vad är sex? Vad är lust?

Ta chansen att vrida och vända, tänka och tycka i värderingsövningar.
Att få ge egna definitioner är viktigt. Vad är egentligen sex för mig? Lust? Ett tillfälle att i ett tillåtande klimat få fundera, tänka högt, känna, smaka på ord och kanske ta ställning.
Anmälan sker under kvällen på Teater Replica. Alla kvinnor är välkomna