Kvinnor, sex och lust

Föreläsare & föreläsningar
 

Sexualiteter

- Finns det något nytt att säga om kvinnors lust och sexualitet? Tiina Rosenberg docent i teatervetenskap och universitetslektor i teater- och genusvetenskap vid Stockholms Universitet


En omöjlig möjlighet?
Om kvinnors lust
Maria Bäckman doktorand i etnologi


Lustar och olustar
– medialiserad sexualitet
Anja Hirdman doktorand
i journalistik


 

Kvinnors lust och njutning
Ylva Franzén erotisk pedagog


Lubrikation - våtheten i fokus 
Tina Nevin leg barnmorska och sexualupplysare


Vad är sex? Vad är Lust?
Ta chansen att vrida och vända tänka och tycka i värderingsövningar
Carin Holmberg sociolog och Karin Kjellberg lärare och konsult


 

Fittfakta - vad händer när det tänder?
Tina Nevin leg barnmorska och sexualupplysare


Arbetet med Levande Kvinnor
- en självhjälpsgrupp för kvinnors kroppsmedvetenhet och hälsa Francine Mirro-Finer leg psykoterapeut och dansterapeut

 

 

Att tämja kroppen
- kvinnors lust i ljuset av industrialisering och borgerlig känslouppfattning
Eva Nikell redaktör Jämsides


Könskyla och orgasmer
- om synen på kvinnors sexualitet under mellankrigstiden
Lena Lennerhed doktor i idéhistoria


Sexologers syn på lustiga kvinnor
- en historisk tillbakablick
Lars-Gösta Dahlöf docent i psykologisk sexologi

 

 


Mina sexk/liv
- att vara objekt och subjekt
Gunilla Carlson författare och sexualupplysare


Gode Gud ge mig en snopp!

Mian Lodalen journalist och debattör


Kvinnor och sex
- föredrag och högläsning ur boken
Åsa Lekberg, journalist och
författare