<< Tillbaka till första sidan
 

Lena Lennerhed
Idéhistoriker vid Södertörns högskola och ledamot i RFSUs förbundsstyrelse. Hennes avhandling Frihet att njuta (1994) behandlar 1960-talets sexliberalism. Hon är också en av författarna till den nyutkomna boken Erfarenheter och egna val. En bok om abort (2000)

Könskyla och orgasmer - om synen på kvinnors sexualitet under mellankrigstiden
Under 1920- och 30-talet riktades en allt större uppmärksamhet mot kvinnors sexualitet. Inom sexologin var teorierna många. Allt fler påtalade kvinnors lust och förmåga till orgasm. Därmed kom också kvinnors "könskyla! och frigiditet i focus. Hur skulle den förklaras och bemötas?

Litteraturtips
Bergenheim, Lennerhed (red.): Seklernas sex (1997)
Andreasson (red.): Homo i folkhemmet (2000)