På frågan om varför det är viktigt att få information om begreppet lubrikation svarar Tina att det finns en okunskap, t ex missförståndet att lubrikation och flytningar är samma sak samtidigt som vi inte får vara fuktiga idag då våtheten är något som ska bekämpas, te x med trosskydd. Men framför allt, menar Tina, är det bara ett fåtal som vet att det ens finns ett ord för våtheten och det kan man ju fråga sig hur det kommer sig. De flesta vet att erektion betyder stånd.

Tina menar att vi över huvud taget måste prata om kvinnors kön.
- Det finns flera anledningar till det. Det finns en stor okunskap, även hos kvinnor själva, om hur könet ser ut, hur kroppen fungerar och vad som händer när man blir sexuellt upphetsad. Kunskap om den egna kroppen ger makt över den.

Tina berättar vidare att kvinnors kön har varit osynliggjort så länge i vårt samhälle, förutom när det framställs som att det finns till för någon annan. Det finns inte ens finns ett samhälleligt gångbart namn.

- För många flickor och kvinnor är könet en vit fläck på kroppskartan. Om man inte ens kan benämna det så blir det tabubelagt och problematiskt att förhålla sig till.

    
Fortsättning >>