Hon hävdar vidare att om könet benämns i vårt samhälle så blir det ofta i termer av problem och sjuklighet och kvinnor ska se till att hålla sig torra och rena ”där nere”. Detta får till följd att många kvinnor upplever det egna könet som smutsigt och äckligt.

- Det får såklart konsekvenser för den egna lusten och sexualiteten då sexualiteten för de flesta är förknippad med könet. Att samtidigt ha det osynligt men hålla kontroll på det så det inte ger ifrån sig lukter eller fukt kan göra det svårt att se sitt kön som ett ställe för lust, en ”bra plats” på kroppen, någonting positivt som kan finnas till för egen njutning - själv eller med någon annan. Det man kan förhålla sig till och det som man själv ser som något positivt kan man njuta av och även skydda.
Tina menar alltså att man måste tala om kvinnans kön ur ett sexuellt och samhälleligt perspektiv, där könet finns till för kvinnan själv. Det saknas i vårt samhälle idag.
- Att prata om könet och förmedla kunskap är ett av många steg på vägen för att kvinnor ska få en positiv bild av sin kropp.

     Klicka här för Tinas sammanställning om vad som kan hända vid sexuell upphetsning och orgasm.