<< Tillbaka till första sidan
 
Francine Mirro-Finer
leg psykoterapeut och dansterapeut

Arbetet med Levande Kvinnor, en självhjälpsgrupp för kvinnors kroppsmedvetenhet och hälsa
Levande Kvinnor arbetade för att införa idén om förebyggande hälsovård för
kvinnor. Utgångspunkten var att kvinnor skulle lära sig självundersökning av
livmodern genom att använda menscykeln som fokus för kroppskännedom. Man villåterinföra att kvinnor skulle kunna tro på sin egen kroppskänsla och förmåga att
definiera sina behov gentemot hälso- och sjukvården. Arbetet i grupperna blev
basen i ett nätverk där kvinnor kunde börja förstå att olika faser av koppsliga
förändringar som menstruation, gravidetet, barnafödande och klimakterium var
delar i den normala livscykeln snarare än som sjukliga tillstånd, som måste
åtgärdas. Det skulle också ge kvinnor en tryggare bas när de sökte medicinsk
hjälp.