<< Tillbaka till första sidan
 

Eva Nikell
Redaktör för JämOs tidning Jämsides.

Att tämja kroppen - om kvinnors lust i ljuset av industrialisering och borgerlig känslouppfattning

Föreläsningen belyser hur våra föreställningar om kropp och kön idag påverkats av den europeiska industrialiseringen och borgerlighetens framväxt.

Ltteraturtips
Hedström, bokförlag Persson: Kvinnors kriser, Natur och kultur (1984)
Jämos handbok mot könsmobbing i skolan
Johannisson, K. Kroppens tunna skal Norstedts
Kvinnovetenskapligtidsskrift nr.1 Sex och kön (1998)
Wikander mfl. Det evigt kvinnliga (1994)